Hviezdoslavova hájovňa v Oravskej Polhore

Hviezdoslavova hájovňa na Podvrší

 

   Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Rovniach na Podvrší je súčasťou expozície Oravského múzea v Dolnom Kubíne. Je to prvé výstavné zariadenie tohoto typu u nás.

    Keď Pavol Országh Hviezdoslav v roku 1879 prišiel z Dolného Kubína do Námestova, pravidelne chodieval na výlety do okolia a navštevoval aj neďaleké podhorské kúpele.

    Tu, pod Babou horou, našiel náš veľký slovenský básnik inšpiračný zdroj pre klenot slovenskej literatúry - lyricko - epickú skladbu Hájnikova žena. Do nej vložil seba, svoje zážitky, skúsenosti. Opis prírody, vrchov, lesov rozvíja základný princíp diela - kontrast hradu a chalupy, vzťah panského a ľudového. Život v hájovni i vôkol nej vykresľuje prostredníctvom mladého hájnika Lacha a jeho ženy Márie. Hviezdoslav sa s nimi spriatelil, navštevoval ich. Hájovňa na Podvrší stojí dnes v tej istej podobe a v takom istom prostredí, ako ju poznáme z tohoto diela.

Jak hniezdo v tesnu parutí
v úkryte košatého krovia:
v hôr neprehľadnom zákutí
chalúpka čuší hájnikova.

    Expozícia Hájnikovej ženy dokumentuje podmienky zrodu diela. Prispieva k umocňovaniu pocitov inšpirácie básnika najmä cez prírodnú scenériu. Približuje tvorivý zápas autora zmocniť sa literárnej látky. Prispieva k oboznámeniu sa s výsledkami literárnovedných bádaní o Hájnikovej žene a svojráznom rozvití literárnomúzejnými prostriedkami. Má podnietiť návštevníka k vnímaniu diela.

    "Expozícia vychádzala jednak z diela, ktoré približuje, jednak z literárnovedných poznatkov a umeleckých interpretácií predlohy a z daného prostredia i jeho jednoty s dielom. Stavia na inštalovaných dokladoch o zrode jedinečného diela, ale aj na  evokácii inšpiračného prostredia."  (Sprievodca po expozícii Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, Vydavateľstvo Osveta Martin 1984.)

    Vstup do expozície je predizba, návštevníkovi má priblížiť pôvodné ľudové prostredie hornej Oravy, ľudový odev i svet poľovníctva. Prvá izba je zariadená nábytkom, ktorý vlastnoručne zhotovil hájnik. Interiér izby evokuje prítomnosť jeho ženy. Druhá izba expozície sprítomňuje Hviezdoslava. Jeho predstavivosť konkretizuje triptych artprotisov Evy Trizuljakovej. Bývalá kuchyňa je venovaná popularizácii Hviezdoslavovho diela a interprétom jeho diela. Najväčšia miestnosť hájovne predstavuje galériu umeleckých stvárnení Hájnikovej ženy.

 

 

Trasa autom do miesta

Hviezdoslavova hájovňa.

 
21,8 km – približne 24 min
 
Penzión Kormorán
Hviezdoslavova hájovňa
Slovakia
 
 
Zväčšiť mapu