REGATA 2008

Slovakia Yacht Klub Trenčín
jubilejný 10. ročník regaty
kajutových a námorných plachetníc
,,Putovný pohár Matúša Čáka Trenčianskeho,,
Oravská priehrada - penzión Kormorán

16. - 17. august 2008