Tatranský národný park

Tatranský národný park; (skr. TANAP) je jeden z deviatich národných parkov na Slovensku. Nachádza sa na severe stredného a východného Slovenska v Tatrách. Je určený na ochranu časti Západných Tatier a Východných Tatier.

Vyhlásený bol v roku 1949 a je najstarším národným parkom na Slovensku. Má rozlohu 738 km² a ochranné pásmo 307 km², dokopy 1045 km². Park obsahuje 600 km turistických chodníkov a 16 označených a udržiavaných cyklistických chodníkov.

NP má zložitú geologickú stavbu tvoria ju početné tektonické jednotky z tatrika, fatrika (veporikum) a hronika. Reliéf tvorili aj ľadovce, po ktorých ostali v Tatrách mnohé plesá. Najväčšie a najhlbšie je Veľké Hincovo pleso. Nachádza sa tu najvyšší štít na Slovensku, Gerlachovský štít s výškou 2 654,4 m n.m. Park je dôležitý pre rozmanitú flóru a faunu s mnohými endemetickými druhmi, vrátane tatranského kamzíka a svišťa. Dve tretiny chráneného územia pokrývajú smrekové alebo smrekovo-jedľové lesy.

Od roku 1993 patrí (spolu s poľským TNP) medzi jednu zo štyroch slovenských biosférických rezervácií programu UNESCO Človek a biosféra.

mapa_TANAP.jpg