Kalendár podujatí

Plán  podujatí  na  rok  2011  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
JANUÁR
24.1. - 20.2. Florinov dom,
Dolný Kubín
Bolo raz jedno remeslo
FEBRUÁR
24.1. - 20.2. Florinov dom 
Dolný Kubín
Bolo raz jedno remeslo
MAREC
1.3. - 15.5. Florinov dom 
Dolný Kubín
Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť- SNM Martin
APRÍL
30.4. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Thurzovské slávnosti -odomykanie Oravského hradu do novej sezóny o 10:00 h.
Slávnostná sv. omša o 11:00 h.
Odovzdávanie povinných rent o 13:00 h.
1.3. - 15.5. Florinov dom 
Dolný Kubín
Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť- SNM Martin
MÁJ
1. 5. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Nedeľné slávnosti o 13:30 h.
8. 5. Oravská lesná železnica Keď odfúkne Lokomotíva
14. 5. Oravský hrad, Oravský Podzámok Noc múzeí - Oravský hrad otvorený do 21:30 h.
1.3. - 15.5. Florinov dom    . Dolný Kubín Liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť- SNM Martin
18. 5. Expozície múzea Deň múzeí (50% zľava na vstupné Oravský hrad a OLŽ), ostatné expozície sú zdarma
23.5. -24.7. Florinov dom 
Dolný Kubín
Východná Ázia - z historického fonduČaplovičovej knižnice
29.5. - 31.5. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Rozprávkový svet na Oravskom hrade XVII. ročník 
/akcia k MDD/
JÚN
1.6. - 2.6. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Rozprávkový svet na Oravskom hrade XVII. ročník 
/akcia k MDD/
5. 6. - 9. 6. Oravská lesná 
železnica,Tanečník
Rozprávkový vláčik
15. 6. - 17.6. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
V kráľovstve prírody - priblíženie fauny a flóry prírody
JÚL
1.7. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Nočná prehliadka Oravského hradu od 21:00 h do 22:30 h. - Noc krvavej grófky
2.7.- 3.7. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Sokoliarské umenie dravých vtákov
3. 7. Oravská lesná 
železnica,Tanečník
Country popoludnie o 14:00 h.
10. 7. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Oravský divadelný Podzámok pre deti - XX. ročník
16.7. - 17.7. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Stará hudba v starom hrade - ukážky dobovej hudby od 10:00 h. do 16:00 h.
17. 7. Múzeum Oravskej 
dediny, Zuberec
Včelárske popoludnie
24.7. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Dni Juraja Tranovského na Oravskom hrade
29. 7. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Nočná prehliadka Oravského hradu od 20:30 h do 22:00 h.
AUGUST
1.8. - 11.9 Florinov dom 
Dolný Kubín
Hieroným Balko  "Podoby doby"
6.8. - 7.8. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Umenie starých remeselníkov - 
remeselný jarmok na Hlavnom nádvorí
12. 8. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Tajomný hrad od 18:00 h. do 20:00 h. - večerná prehliadka pre deti - Mátohy a strašidla
13. 8 - 14. 8 Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Povesti a legendy Oravského hradu
13.8. - 14.8. Oravská lesná 
železnica,Tanečník
Vône a chute húb
20.8. - 21.8. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Dni šľachty na Oravskom hrade
26. 8. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Dracula od 20:00 h. do 22:00 h.
27.8. - 28.8. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Historický šerm na Oravskom hrade - vystúpenie šermiarských skupín o 10:00 hod., 11:00 hod.,12:00 hod., 13:00 hod.,14:00 hod.,15:00 hod.,16.00 hod., 17:00 hod.
28. 8. Hviezdoslavova 
hájovňa., Oravská Polhora
VIII. Stretnutie v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou horou a XVIII. ročník Rabčickej heligónky
SEPTEMBER
19.9. - 30.10. Florinov dom 
Dolný Kubín
Rastliny v živote človeka
OKTÓBER
NOVEMBER
7.11. - 11.12. Florinov dom, 
Dolný Kubín
Kubínske Portréty - L. Pagáčik
DECEMBER
4. 12. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Mikuláš na Oravskom hrade
4. 12. Oravská lesná 
železnica, Tanečník
Lesnou železnicou za Mikulášom
19.12.- 23.01. Florinov dom 
Dolný Kubín
Symbolika
27. 12. - 30. 12. Oravský hrad, 
Oravský Podzámok
Vianoce  na Oravskom hrade od 13:00 h. do 15:00 h.