Slanický ostrov umenia Námestovo

V prekrásnej prírodnej scenérii Slanického ostrova umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Z piatich osád, ktoré navždy zmizli pod vodou priehrady v r. 1953 sa ako ostrov zachovalo iba návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. O niekoľko rokov vznikla myšlienka vytvoriť trvalé expozície Oravskej galérie, ktoré boli otvorené v rokoch 1971 – 1973. V interiéri kostola s fasádou z obdobia klasicizmu je nainštalovaná expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba“ a v exteriéri ostrova vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“.
V bývalej hrobke sa nachádza expozícia histórie zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady.
Expozície sa svojou jedinečnosťou zaradili medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy aj vďaka atraktívnej plavbe osobnou motorovou loďou „SLANICA“, ktorá premáva na ostrov z prístavu na Slanickej Osade počas sezóny /od 15. mája - do 15. septembra/.
V chrámovom priestore kostola organizuje Dom kultúry v Námestove každoročne v mesiacoch jún a júl v rámci festivalu „Hudobné leto“ koncerty

 XXXVI. ročník Hudobného leta 2012 - Slanický ostrov

violancelo.jpg

Začiatok koncertov je o 18,00 h, prevoz je zabezpečený loďou Oravskej galérie z prístavu na Slanickej Osade v čase od 17:00 - 17:45h. Vstupné je 5.,€ dospelí a 2.,€ deti.

HUDOBNÉ LETO - Z KLENOTNICE STARÝCH MAJSTROV
2. Koncert Hudobného leta na Slanickom ostrove umenia
Dátum konania: 1.7. Nedeľa 18:00podhoransky.jpg.large.jpg
Cena:dospelí 5 € deti 2 €

Mária Heinzová, čembalo
Zuzana Bouřová, viola
Jozef Podhoranský, violončelo

P r o g r a m :

Georg Friedrich Händel Sonáta G dur pre violu, violončelo a čembalo
(1685-1759) Adagio
Allegro
Largo
Allegro

Louis de Caix d'Hervelois Suita č. 2 d mol pre violončelo a čembalo
(cca 1680-1759) Prelude
Allegro
Menuet
Plainte
La Neapolitaine

Johann Sebastian Bach 3 dvojhlasné invencie (v úprave pre violu a violončelo)
(1685-1750)

Joseph Haydn Allegro moderato F dur pre čembalo, Hob. XIV.23
(1732-1809)

Arcangelo Corelli La Folia
(1653- 1713) pre violu a čembalo

Carl Stamitz Dueto G dur pre violu a violončelo
(1745-1801) Andante
Allegro

François Francoeur Sonáta E dur pre violončelo a čembalo
(1698-1787) Adagio
Allegro
Gavotte
Largo
Gigue

Arcangelo Corelli Adagio a allegro a mol
(1653- 1713) pre violu, violončelo a čembalo

HUDOBNÉ LETO - FÓRUM MLADÝCH TALENTOV

 

3. Koncert Hudobného leta na Slanickom ostrove umenia

samuelcik.jpg.large.jpg

Dátum konania: 8.7. Nedeľa 18:00
Cena:dospelí 5 € deti 2 €

Karol SAMUELČÍK, gitara
Ivana KLENOVÁ, akordeon
Jkub RIZMAN, harfa
Ulrich ULMANN,umelecké slovo

 

P r o g r a m :

Sergej Prokofiev Prelúdium C dur

(1891-1953)

Michail Mčedelov Variácie na Paganiniho tému pre harfu (1903-1974)

Johann Sebastian Bach Prelúdium, fúga a allegro Es dur, BWV 998

(1685-1750) Astor Piazzolla Zima a Jar

(1921-1992) z cyklu Štyri ročné obdobia v Buenos Aires

pre sólovú gitaru Johann Kaspar Mertz Uhorská fantázia pre gitaru

(1806-1856)
Astor Piazzolla Pygmalion

(1921-1992) Close your eyes and listen Violentango

Preparense v úprave pre harfu akordeón